En hjælpende hånd tilbage på arbejdsmarkedet


Hos MoveMentors har vi mange års erfaring, når det kommer til at hjælpe sårbare og udsatte borgere ud på arbejdsmarkedet. Gennem årelangt samarbejde med kommunernes jobcentre, har vi indgående kendskab til og erfaring med hvad der virker!

Hele grundtanken er at tænke dig hurtigt ind i beskæftigelse og du vil derfor ved opstart af dit forløb ved MoveMentors, opleve et fokus på dine jobønsker. Vi tager altid udgangspunkt i dine ønsker og har fokus på erfaringsgrundlag, styrker og ressourcer. Målet er altid lønnede timer, men ofte kan der være brug for en optrænende, afklarende praktik førend løntimer kommer på tale.

Vi tilbyder en håndholdt helhedsorienteret og tværfaglig indsats, hvor du sideløbende med beskæftigelsesforløbet, kan deltage i støttende samtaler ved vores personlige jobformidlere, virksomhedskonsulenter og/eller psykologer.  Der vil være tæt kontakt mellem de forskellige fagpersoner i dit forløb, som bevirker hurtige opfølgninger og justeringer på dine indsatser. 

MoveMentors hjælper dig med udvikling og/eller afklaring af arbejdsevnen.