Beskæftigelsesforløb


MoveMentors tilbyder speciel individuelle tilrettelagte beskæftigelsesforløb med fokus på empowerment, så borgeren støttes i at tage ejerskab for sin situation. Praktik, lønnede timer og ansættelse er altid hovedfokus for forløbet.


Et forløb hos MoveMentors er helhedsorienteret, dynamisk og tværfagligt.

Den tætte kontakt er essentiel

Det gør en forskel for borgerne at der skabes en tryg relation. Vi agerer hurtigt og kan altid træffes ved behov.

Viden fra borgerens journal

Vi bygger forløbet op omkring allerede eksisterende viden; CV, komptencekort, rehabiliteringsteamets indstilling, kognitive testresultater, udredning og diagnose, sociale beskrivelser mv. 

Tilpasning ud fra en tværfaglig vurdering

Hvilken tilgang vurderes borgeren kunne at profitere bedst af? MoveMentors tilbyder beskæftigelsesforløb med socialfaglig, psykologfaglig og/eller sundhedsfagligt personale.

Vi er med overalt!

MoveMentors kan ledsage der hvor borgeren har brug for støtte - hvad enten det er i praktikken, på jobbet, i sundhedsvæsnet, diverse mødedeltagelser mv. 

Tæt samarbejde med behandlende instanser

For at sikre det tværfaglige fokus har MoveMentors tæt samarbejde med de lokale behandlende instanser; herunder praktiserende læger, specialtandplejen, psykiatrien, misbrugscentre mv.

Samarbejde med virksomheder

Hos MoveMentors har vi et tæt samarbejde med lokale virksomheder, for at sikre det rette match. Vi tilbyder sparring og edukation til virksomhederne for at sikre optimal forståelse og håndtering af borgerens udfordringer.