Neuropsykologisk udredning

En neuropsykologisk undersøgelse bruges til at klarlægge borgers kognitive og intellektuelle profil. Dette kan bl.a. vise sig nyttigt, hvis der er tvivl om det rette skole-/uddannelsestilbud eller hvorvidt borger kan profitere af visse indsatser. Det kan endvidere være med til at belyse, hvordan man bør tilgå en udviklingsplan for borgeren.  

MoveMentors tilbyder neuropsykologiske undersøgelser mhp at belyse borgers forudsætning for at indgå i et beskæftigelsesrettet afklarings- og udviklingsforløb og på sigt i ansættelse. Herunder belyser testningen også, hvordan der kompenseres bedst muligt for borgers udfordringer og anbefalinger i relation hertil.


Vi kan findes på EG Mediconnect eller kontakt os på tlf. eller mail for tilbud og yderligere information.