Beskæftigelsesforløb


Hos MoveMentors har vi stor erfaring, når det kommer til at hjælpe borgere med udfordringer udover ledighed ud på arbejdsmarkedet. Herunder borgere med specifikke og uspecifikke diagnoser af fysisk og psykisk

karakter samt socialt udsatte borgere


Hele grundtanken er, at tænke borgeren hurtigt ind i beskæftigelse og herved skabe en empowerment-inspireret tilgang til borgerens udvikling. Vi tager altid udgangspunkt i borgerens ønsker og har fokus på erfaringsgrundlag, styrker og ressourcer. Målet er altid lønnede timer, men i konkrete sager kan der være brug for en optrænende, afklarende praktik førend løntimer kommer på tale.

MoveMentors tilbyder speciel individuelle tilrettelagte beskæftigelsesforløb med fokus på empowerment, så borgeren støttes i at tage ejerskab for sin situation. Praktik, lønnede timer og ansættelse er altid hovedfokus for forløbet.

Et forløb hos MoveMentors er en særlig tilrettelagt helhedsorienteret og tværfaglig indsats, hvor borgeren sideløbende med beskæftigelsesforløbet, kan deltage i støttende samtaler med vores personlige jobformidlere, virksomhedskonsulenter og/eller psykologer.