Forebyggende sundhedsfaglige indsatser


Som virksomhed er det ofte vigtigt at være kontinuerligt opmærksom på arbejdsmiljøet, hvadenten det drejer dig om kost, arbejdsgange eller varetagelse af medarbejdernes egen udvikling.

MoveMentors har gennem mange år ydet kostvejledning, undervist i stresshåndtering på arbejdspladsen, tilbudt supervision til medarbejdere samt etableret mindfullness-forløb. Det er vores erfaring, at når der gives til medarbejderne i denne henseende så gives der i virkeligheden til hele virksomheden for gevinsten er stor.


Supervision

Supervision kan have mange formål og udtryk. Supervision kan have det sigte at medarbejderen eller lederen bliver klogere på sin egen rolle som ansat, kollega eller faglig instans. Men supervision har også til formål at den enkelte bliver klogere på virksomhedens struktur, arbejdsgange, normer osv.

Indsats for bedre arbejdsmiljø

Har i som virksomhed problemer med højt fravær? Har i medarbejdere der udviser nedsat engagement? MoveMentors tilbyder screening af jeres virksomhed, udført af vores dygtige beskæftigelses-psykolog samt vores virksomhedskonsulent. Screeningen har til formål, at give jer et indblik i mulige indsatspunkter. Gennem grunding gennemgang af netop jeres virksomheds sammensætning vil vi frembringe ændringsforslag. Hertil vil der være mulighed for at støtte op om de specifikke medarbejdere der kæmper. Dette vil ofte helt specifikt foregå ved at der tilknyttes en coach eller en psykolog i en kortere periode. Medarbejderen vil blive støttet og få konkrete værktøjer til at sikre øget stabilitet og arbejdsglæde.