Fastholdelse

Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, det som firma være vanskeligt at finde den rette tilgang. Ved længere tids sygemelding kan medarbejder og virksomhed sammen udarbejde en fastholdelsesplan. Målet med denne, er at finde løsninger for, hvordan medarbejderen hurtigst muligt – helt eller delvist – kan vende tilbage til arbejdspladsen. Der er ikke krav til, hvordan en sådan plan skal se ud og det kan ofte være vanskeligt som virksomhed at lave en konstruktiv plan. MoveMentors tilbyder jer et samarbejde, hvor i som virksomhed kan få adgang til vores virksomhedskonsulent og vores psykolog. Når vi kommer ud til jer vil vi gennemføre samtaler med såvel lederen som medarbejderen. Derefter er vi klar med en skabelon til fastholdelsesplanen. Denne udfyldes i samråd med vores virksomhedskonsulent. Er der behov for psykolog vil denne også være til jeres rådighed. Herigennem kan i som virksomhed sparre med psykologen om problemstillingen og derigennem forstå og håndtere situationen mere optimalt. Samtidig kan medarbejderen få guidning ift sin situation. Det er vores erfaring af et fælles vidensgrundlag omkring sygdommens karakter har kolosal betydning og denne sparring er derfor ofte altafgørende for det fremadrettede samarbejde.