Mental sundhed - mental styrke


Gennem mange års arbejde med mennesker i organisationer, mennesker i afklaringsforløb og private mennesker har vi været langt omkring i problematikker omkring stress, daglige udfordringer ift. trivsel og balance i hverdagen. Interessen for arbejdet med at vi skal leve vores liv i mest mulig trivsel er kun vokset igennem årene, og vi har derfor også løbende tilegnet os endnu flere faglige kompetencer og værktøjer indenfor området.

Vores mål er at afhjælpe stress, skabe øget mental styrke – ikke kun når “skaden” er sket men løbende og som forebyggende så vi står stærkere når stormen rammer. Vi tilbyder forløb ift. trivsel, stress og mindfulness både til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, patientforeninger og private mennesker.

Stress- og trivselsvejledning


Når stressen har fået fat er et stressvejledningsforløb en mulighed for at stoppe op og bearbejde det der forårsager din stress og mistrivsel. Et forløb sammensættes efter din situation. Eksempler på fokusområder er: Viden om stress – stresssignaler – stressdagbog – prioriteringer – tankemønstre – at sige til og fra – åndehuller – hvad giver og tager din energi – egenomsorg mv..

Alt efter hvad der er din situation kan et forløb også sættes sammen i en kombination af flere elementer eks. både stressvejledning, personlige udviklingsværktøjer, personprofil, mindfulness og meditation.

Mindfulness


Udover løbende at udbyde mindfulness-kurser for mindre hold tilbyder vi også individuelle mindfulness-forløb.

Indhold i mindfulness-forløb er bl.a.:

·       Indsigt i mindfulness-principperne

·       Åndedraget som din styrke i en travl hverdag

·       Udvikle evnen til mere nærvær, og træffe de rigtige beslutninger for dig

·       Mindre tankemylder

·       Optimisme og livsglæde

·       Værktøj til balance, stå stærkere når ting bliver svære

·       Indsigt i dine tanke-føle-handle-processer

·       Stressforebyggelse

·       Meditationsøvelser

·       Træning i at integrere mindfulness i din hverdag

 

Har du udfordringer med tankermylder, dårlig søvn, stress, føler dig presset, lavt selvværd, angst, døjer du med at kunne slappe af og finde ro, så kan vi sammensætte et forløb der passer til dig.

Værktøjer


Stressindikator – et stærkt værktøj til forebyggelse af stress samt mulighed for en konkret handlingsplan ift. at arbejde med din generelle trivsel. 

4mat er et værktøj til at forstå egen og andres læringsstile og er et stærkt værktøj ift. at arbejde med bla. din måde at formidle på. 

Extended Disc profilen kan anvendes på flere måder – både i form af en ”ren” adfærdsprofil”, en styrke- og motivationsprofil, en planlægningsprofil, teamprofil og en ungeprofil. Der er mange muligheder. 

Self-Directed Search (SDS) er et anvendeligt vejledningsværktøj til uddannelse- og karriereplanlægning. Med SDS kan du finde inspiration til din jobsøgning og/eller uddannelsesplanlægning.