Sundhedsindsats


Hos MoveMentors tilbyder vi, at hjælpe borgeren via en målrettet fysisk indsats, som vil være med til at føre vedkommende ud på arbejdsmarkedet eller mod et uddannelsesforløb. Det handler for nogle borgere om at udvikle og integrere nye kost- og motionsvaner, der kan skabe basis for et stabilt og varigt vægttab, samt øget velvære og livsbalance. For andre er det struktur, motivation, disciplin og et individuelt tilrettelagt forløb med kursistens egne ressourcer i centrum. Hos MoveMentors vejleder vi bl.a. i kostens virkning på kroppen og på vores sindsstemning.

Borgeren vil via procesvejledning og coaching få en dybere forståelse af egne ressourcer og dermed muligheder. Hvilke realistiske mål kan vi finde frem til i fællesskab, og hvilken indsats, skal der til for at nå målene. Borgeren arbejder med individuel målsætning, hvor vedkommende lærer at opdele målsætningen i en række overskuelige delmål, samt lærer at fastholde sig selv i forhold til de mål, der ønskes opfyldt. I forløbet arbejdes der endvidere med de barrierer, der dukker op undervejs, mens borgeren er tilknyttet MoveMentors, og der tages løbende stilling til, om formålet for forløbet skal ændres eller gradueres.

Fokus ligger gennem hele forløbet på, at ansvarliggøre borgeren for eget liv og egne valg, med de konsekvenser disse valg medfører. I dette arbejde anvender vi en anerkendende tilgang. Vi tror på, at store såvel som små ændringer dels skabes gennem positiv og fastholdende feedback, dels gennem at borgeren tager de afgørende skridt på egen hånd.

Træning


Vi samarbejder med forskellige træningsfaciliteter og kan således skræddersy forløbet efter den enkeltes behov.

Vores træner har god erfaring med at tilrettelægge individuelle træningsprogrammer og vejlede i såvel styrketræning som konditionstræning og mere specifikke træningstyper.

Træningen kan have forskellige formål, herunder vægttab, at mindske smerter gennem styrkelse af kroppen, øgning af aktivitetsniveau samt bedring af funktionsniveau.

Øvrige sundhedsfaglige tilbud


Eksterne samarbejdspartnere

Ud over vores interne tilbud har vi hos MoveMentors også et tæt samarbejde med en bred vifte af eksterne sundhedsfaglige instanser. Herunder kan bl.a. nævnes

  • Fysioterapi
  • Psykiatrien
  • Specialtandplejen
  • praktiserende læger
  • sygehusenes specialiserede afdelinger

Vores tilgang er centreret omkring tæt samarbejde og vi tror på, at støtte og samarbejde giver borgeren ro til at fokusere på sit arbejde/sin praktik.