Formål


Arbejdsmarkedet er et dynamisk miljø, hvori mange ledige borgere med psykiske vanskeligheder, har svært ved at finde fodfæste. Hos MoveMentors mener vi det er vigtigt, at det danske arbejdsmarked har plads til borgere med psykiske lidelser. Borgeren i den kommunale beskæftigelsesindsats bør opleve en rådgivning, hjælp og støtte, der tager udgangspunkt i en kvalificeret udredning af den enkeltes kognitive vanskeligheder og udfordringer. Derfor tilbyder vi hos MoveMentors bl.a. udredning og intervention, hjælp til henvisning mhp. udredning i psykiatri, psykologfaglige vurderinger samt samarbejde med borgerens læge og andre sundhedsfaglige instanser, for således at give borgeren en samlet oplevelse.

Vi anser viden som den grundsten borgeren kan udvikle sig fra. Derfor er psykoedukation et vigtigt element hos MoveMentors. Borgeren lærer gennem ene-samtaler eller via hold-undervisning, sin diagnose at kende og får vejledning i forhold til, hvordan man kan mestre arbejdslivet trods denne lidelse. Vi har god erfaring med et utal af diagnoser, herunder affektive lidelser, angsttilstande, stress, belastningsreaktioner, personlighedsforstyrrelser, funktionelle lidelser og smerteproblematikker.

Vi hjælper, gennem psykologfaglig indsats, borgeren til den rette og nødvendige støtte, så de derved i højere grad bliver beskæftigelsesparate. Indsatsen skræddersys den enkelte borger og kan således bestå af samtaleforløb, undervisning samt mindfullness, kropsterapi mv. Endvidere har MoveMentors’ ansatte et tæt samarbejde, der gør det muligt at lave en helhedsorienteret indsats for borgeren, hvor den psykiske udvikling sker parallelt med en sundhedsmæssig og social indsats. Dette muliggør også en parallelindsats, hvorved den optimale støtte kan gives til borgeren parallelt med lønnede timer eller praktikforløbet. Her er der mulighed for støttende samtaler, hvor helt, under praktikken/ansættelsen, aktuelle problemstillinger kan drøftes og bearbejdes. Da mange problematikker kan undertrykkes er det ofte i praksis de vil vise sig. Parallelindsatsen muliggør altså, at borgeren kan arbejde med, hvordan de aktuelle problemstillinger påvirker arbejdsindsatsen og omvendt også påvirkes af denne.

Et psykologfagligt forløb hos MoveMentors har fokus på bl.a. øget viden, forståelse, mestring og udvikling. Vi er ressourceorienterede, hvilket i praksis vil sige at vi arbejder for at bringe borgerens ressourcer frem til bevidstheden og at klargøre borgeren til at anvende disse.

Samtaler


Der kan være mange grunde til at den enkelte ønsker at tale med en psykolog. Ofte handler det om at man befinder sig i en livssituation, som er vanskelig at tackle på en konstruktiv måde og her kan en professionel samtalepartner gøre en stor forskel.

MoveMentors kan tilbyde samtaler ved psykolog, hvor der kan arbejdes med en lang række problematikker:

  • Job og karriere
  • Personlig identitet og udvikling
  • Parforhold, familie og andre relationer
  • Misbrug og afhængighed
  • Helbred og sygdom
  • Krise, tab og sorg
  • Ulykker og overgreb
  • Psyke og sind

Langvarige psykiske belastninger påvirker ikke alene ens livsglæde og livskvalitet. Ubehandlede kan de føre til stresslidelser som søvnløshed, koncentrations- og hukommelsesforstyrrelser og i værste fald kronisk træthed, udbrændthed, depression og somatiske sygdomme. Takles sådanne udfordringer derimod konstruktivt, kan de danne grobund for udvikling. Hos MoveMentors ønsker vi at give borgeren de bedste forudsætninger for udvikling. Vi ønsker at borgeren får mulighed for at bearbejde sine tidligere oplevelser eller nuværende situation for derved at opleve fornyet energi til at bevæge sig ud på arbejdsmarkedet.

Psykoedukation


Hos MoveMentors vægter vi meget højt at den enkelte borger skal opleve ejerskab for eget liv. Det kan imidlertid være svært at opnå denne oplevelse hvis man ikke har tilstrækkelig viden om sin diagnose, tilstand, symptomer mv. Al udvikling sker ud fra et vidensfundament og hos MoveMentors brænder vi for at give borgerne netop dette fundament.

Mange borgere oplever at få en diagnose uden en egentlig opfølgning på “hvad så nu”. Det kan være svært at opleve en egentlig kontrol over sit eget liv, hvis man ikke forstår sine symptomer eller reaktioner. Gennem psykoedukation viser erfaringen os, at borgeren genfinder en følelse af kontrol igen. Pludselig ved jeg hvorfor min krop reagerer på en aktivitet eller jeg forstår hvorfor jeg bliver vred over en bestemt handling. Dette er et vigtigt første skridt i starten på den udvikling og motivation der skal til for at finde tilbage til arbejdsmarkedet.