Hvordan gør vi?


Hvert forløb starter med en individuel handlingsplan for hver borger, som typisk består af flere forskellige og tværfaglige indsatser, indeholdende et mål med hele forløbet, samt ditto delmål.

I forløbet kan borgerne deltage i gruppeforløb, men altid med det individuelle mål for øje – et mål, der følges tæt via håndholdt indsats og løbende evalueringer i forhold til delmålene.

For at kunne udvikle arbejdsevnen, vil nogle borgere have behov for mere lav-praktiske indsatser såsom hjælp til at administrere deres daglige økonomi, boligsøgning, flytning mm – Vi laver delmålene for borgerne, så de matcher borgernes kompetencer på henvisningstidspunktet, og altid med det for øje, at der sker en udvikling i forløbet, og de bliver selvhjulpne og fremover selv vil kunne mestre deres hverdag med diverse udfordringer.

Uanset hvilken indsats, der vurderes behov for, fokuseres der fra dag ét på, at borgeren så hurtigt som muligt, og gerne i løbet af de første uger, startes op i en praktik som parallelindsats til anden indsats, således at borgeren hurtigt forholdes til det faktum, at målet for forløbet hos MoveMentors altid er arbejdsmarkedsrettet og udviklingen af ressourcer skal sættes i spil, netop på arbejdsmarkedet.