Psykoedukation

Hos MoveMentors vægter vi meget højt at den enkelte borger skal opleve ejerskab for eget liv. Det kan imidlertid være svært at opnå denne oplevelse hvis man ikke har tilstrækkelig viden om sin diagnose, tilstand, symptomer mv. Al udvikling sker ud fra et vidensfundament og hos MoveMentors brænder vi for at give borgerne netop dette fundament.

Mange borgere oplever at få en diagnose uden en egentlig opfølgning på “hvad så nu”. Det kan være svært at opleve en egentlig kontrol over sit eget liv, hvis man ikke forstår sine symptomer eller reaktioner. Gennem psykoedukation viser erfaringen os, at borgeren genfinder en følelse af kontrol igen. Pludselig ved jeg hvorfor min krop reagerer på en aktivitet eller jeg forstår hvorfor jeg bliver vred over en bestemt handling. Dette er et vigtigt første skridt i starten på den udvikling og motivation der skal til for at finde tilbage til arbejdsmarkedet.