Øvrige psykologfaglige aktiviteter

Kropsterapi

Kurset søger, gennem bl.a. kropslige øvelser samt sansestimulering at øge den enkeltes bevidsthed om, hvordan oplevelser, selvforståelse og meget andet manifesterer sig i kroppen. Dette er yderst gavnligt for en lang række mennesker, herunder stressrelaterede tilstande, borgere med funktionelle lidelser, kroniske smerter samt mennesker med diagnoser, der bevirker en lav/forstyrret kropsbevidsthed. For mange er det en kilde til frustration og stress, at de ikke oplever at have kontrol over egen krop. Almen gyldigt er det, at vi fungerer bedst når vi forstår vores krops signaler og handler derefter.

Vores tanker, følelser og psykiske tilstand er ikke blot noget, der foregår i hovedet, det er alt sammen koblet til kroppen. De oplevelser, du har haft, sætter spor i din hjerne og krop. Kroppen besidder en stor viden, fordi den ofte husker det, du har været udsat for meget detaljeret. Ved at arbejde med din krop aktiveres din kropslige hukommelse og din kropsbevidsthed øges, således at vi får mulighed for at bearbejde problemstillinger, som forhindrer dig i at leve dit liv, som du gerne vil. Dette gøres ved specifikke metoder, herunder øvelser og en forholden sig til, hvad du mærker i din krop. Herudover også undervisning i kroppens funktioner, bl.a. åndedrættet. Den øgede klarhed over kroppens signaler kan bruges til at reflektere over givne problemstillinger og kan derved være et skridt på vejen til at udvikle dine ressourcer, genfinde din arbejdsidentitet og arbejdsglæde, og i sidste ende bringe dig nærmere en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet og beskæftigelse.

 

 

Mindfullness

Hos MoveMentors tilbyder vi også Mindfulness.

Mindfulness kan på dansk oversættes til “bevidst nærvær”. Det handler om at være fuldt til stede i nuet, uden at dømme eller vurdere det, der er. Mindfulness er en iboende egenskab ved den menneskelige bevidsthed, hvilket betyder, at alle kan meditere, altså bevidst rette opmærksomhed mod noget. Det kan lyde meget enkelt, men mange oplever det faktisk utrolig svært og krævende, da vi ofte bliver distraheret af vores egne tanker og kan have svært ved at være i nuet. Ved at opøve din evne til at være mindful, kan du opleve at se anderledes på dit liv. På den måde får du bedre adgang til dine styrker og din egen visdom. Man kan gennem Mindfulness opleve en øget opmærksomhed på sine ressourcer, kroppens signaler samt opleve en meningsfuld forbindelse imellem din krop, dine tanker og dine følelser. De fleste mennesker, som gennemgår programmet, opnår generelt et bedre velbefindende med større ro og mindre stress.