Job-forberedende indsatser

CV / kompetencekort

Vi tilbyder individuel karriererådgivning, udarbejdelse af CV eller kompetencekort samt samtaler mhp. at forberede dig til job-/praktiksamtaler.

Job-café

MoveMentors har Job-Café for deltagere, som er på vej i, eller er i, praktik eller lønnet beskæftigelse. I Job-Caféen arbejdes der konkret med at forberede og opkvalificere den enkelte deltager til opstart på arbejdspladsen.

Der arbejdes med, at den enkelte deltager selv er medvirkende til at tage ansvar for at komme (tilbage) på det ordinære arbejdsmarked – og dette blandt andet ved at arbejde med aktivt at afdække kompetencer, ressourcer og værdier. Deltageren skal selv overveje arbejdsopgaver og brancher – alt dette med henblik på at deltageren tager ejerskab for sin situation og arbejder for at der skal opnås et godt match for dem selv og arbejdspladsen.

I Job-Caféen arbejdes der således med konkrete mål, som der følges op på ugentligt.

Deltagere som allerede er i praktik kan også efter behov være deltagende i Job-Café – dette med henblik på at der således er en tæt opfølgning i begyndelsen af, og undervejs, i praktikken.

Praktikanterne får således muligheden for at dele deres succeser og positive oplevelser med de andre deltagere og på den måde blive rollemodel for dem som er på vej i praktik, samt få sparring og støtte i trygge rammer.

 • Job-Café er i tæt samarbejde med husets virksomhedskonsulent – som efter behov deltager i undervisningen.
 • Der er løbende optag på holdet og der arbejdes ud fra den enkeltes individuelle mål – både i forhold til beskæftigelsesmål og afklaring samt kompetencer og ressourcer.

Der er adgang til computer hos MoveMentors, men som udgangspunkt er udarbejdelse af cv/ansøgning en opgave som ligger uden for undervisningstiden – evt. i egen tid i huset eller som hjemmeopgave.

 Kerneord: ejerskab, tryghed, match, værdier, opkvalificering og afklaring.

Jobklubbens emner:

 • Job/praktiksøgning og Jobsamtalen (praktiksamtale).
 • Netværk – hvordan dette afdækkes og anvendelse i job-/praktiksøgning
 • Hvad er fordelene ved praktik – både arbejdsmæssigt og personligt – på både kort og lang sigt.
 • Hvordan kan kompetencer og ressourcer bruges optimalt i forhold til evt. skånehensyn.
 • Samarbejdet med virksomhedskonsulenten og arbejdsgiver i forhold til praktikken/ansættelsen.
 • Hvad er en god kollega, og hvordan kan man selv bidrage positivt.
 • Virksomhedsbesøg og besøg fra arbejdsgivere.
 • Hvordan siger man fra og til i en praktik/på en arbejdsplads.
 • Pligter og krav i forhold til praktik.