Job-Café

 

Hos MoveMentors har Job-Café for deltagere, som er på vej i, eller er i, praktik. I Job-Caféen arbejdes der konkret med at forberede og opkvalificere den enkelte deltager til opstart i praktik.

Der arbejdes med, at den enkelte deltager selv er medvirkende til at tage ansvar for komme (tilbage) på det ordinære arbejdsmarked – og dette blandt andet ved at arbejde med aktivt at afdække kompetencer, ressourcer og værdier. Deltageren skal selv overvejer arbejdsopgaver og brancher – alt dette med henblik på at deltageren tage ejerskab for sin situation og arbejder for at der skal opnås en god match for dem selv og arbejdsplads.

I Job-Caféen arbejdes der således med konkrete mål, som der følges op på ugentligt.

Deltagere som allerede er i praktik kan også efter behov være deltagende i Job-Café – dette med henblik på at der således er en tæt opfølgning i begyndelsen af, og undervejs, i praktikken.

Praktikanterne får således muligheden for at dele deres succeser og positive oplevelser med de andre deltagere og på den både blive rollemodel for dem som er på vej i praktik, samt få sparring og støtte i trygge rammer.

 • Job-Café er i tæt samarbejde med husets jobkonsulenter – som efter behov deltager i undervisningen.
 • Der er løbende optag på holdet og der arbejdes ud fra den enkeltes individuelle mål – både i forhold til beskæftigelsesmål og afklaring samt kompetencer og ressourcer.

Der er adgang til computer hos MoveMentors, men som udgangspunkt er udarbejdelse af cv/ansøgning en opgave som ligger uden for undervisningstiden – evt. i egen tid i huset eller som hjemmeopgave.

 Kerneord: ejerskab, tryghed, match, værdier, opkvalificering og afklaring.

 

Jobklubbens emner:

 • Job/praktiksøgning og Jobsamtalen (praktiksamtale).
 • Netværk – hvordan dette afdækkes og anvendelse i job-/praktiksøgning
 • Hvad er fordelene ved praktik – både arbejdsmæssigt, personlig – på både kort og lang sigt.
 • Hvordan kan kompetencer og ressourcer bruges optimalt i forhold til evt. skånehensyn.
 • Samarbejdet med jobkonsulenten og arbejdsgiver i forhold til praktikken.
 • Hvad er en god kollega, og hvordan kan man selv bidrage positivt.
 • Virksomhedsbesøg og besøg fra arbejdsgivere.
 • Hvordan siger man fra og til i en praktik/på en arbejdsplads.
 • Pligter og krav i forhold til praktik.