Hvem kan benytte sig af tilbuddene

Vores tilbud henvender sig til borgere, der typisk har været gennem forskellige andre forløb, hvor fokus har ligget på de åbenlyse problemområder og søgt løst via eksempelvis praktikker. Borgerne hos Movementors er hovedsagligt i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, hvor der er behov for yderligere indsatser sideløbende med en praktik med henblik på at udvikle arbejdsevnen.

 

Problemområderne hos målgruppen kan være:

logo1Angst

logo1Stress/udbrændthed

logo1Depression

logo1Svær overvægt

logo1Sociale problemer

logo1lavt selvværd

logo1Psykiske problemstillinger samt psykiatriske diagnoser