Hvem er vi

MoveMentors er et privat firma der blandt andet samarbejder med kommunens jobcenter og som søger at hjælpe borgere ud på/tilbage på arbejdsmarkedet.

MoveMentors har eksisteret siden 2005 og har gennem årene arbejdet med mange forskellige målgrupper, fra integrationsborgere til overvægtige ledige. I dag arbejder vi primært med psykisk sårbare borgere og har derfor specialiseret os i at arbejde med mere komplekse problemstillinger. MoveMentors er et firma, der som navnet antyder, søger at flytte borgeren væk fra ledighed og mod beskæftigelse. Men vi arbejder også for den individuelle borger der selv opsøger os, eller for virksomheden der søger sparring ift. udfordringer med sine medarbejdere. Vi ønsker gennem empowerment, at udvikle ressourcer hos borgerne og dermed facilitere øgede muligheder for dem på arbejdsmarkedet.

MoveMentors er en tværfaglig enhed, der arbejder tæt sammen. Vores force er, at vi har mange fagenheder tilknyttet og derved altid kan sende den mand ”i marken” der er behov for. Vores virksomhedskonsulent gør således ofte brug af muligheden for at afholde 3-parts møder med arbejdsgivere, for at udruste dem til samarbejdet med deres nye kollega. Virksomhedskonsulenten kan fx medbringe en af vores psykologer, der kan edukere arbejdsgiver om skånehensyn og optimal håndtering af en psykisk lidelse. Det er vores erfaring at det rette match er altafgørende, men dette match udrustes bedst gennem et fyldestgørende vidensfundament.