Hvad står vi for

logo1Troværdighed.

Vi holder hvad vi lover! Når vi giver et løfte til en borger, en rådgiver, eller anden samarbejdspartner, ved vi at vi er gode for vores ord, og kan stå inde for det.

logo1Respekt

Vi møder alle borgere med respekt, ligeværd og fordomsfrihed, uanset problemområde og person. Borgere kan hos MoveMentors forvente at blive behandlet som et menneske og ikke bare et nr. i rækken af andre.

logo1Værdiskabende.

Vores mål er at give borgerne noget af værdi, mens de er hos MoveMentors – noget de varigt kan bruge, også når de forlader MoveMentors igen, og som i den sidste ende giver dem en plads på arbejdsmarkedet og/eller en afklaring af deres arbejdsevne.

logo1Kompetence.

Specialforløb er for os dagligdag. Med et stort fagligt spænd og kvalitet i fagligheden, er vi i stand til at løfte mange forskelligartede opgaver med borgerne. Vores kompetente medarbejdere er velbevandrede i såvel det kommunale, som det politiske system og er eksperter i at lave skræddersyede, individuelle forløb med borgerne, således at alle sider af en sag bliver belyst og taget hånd om. Alle medarbejdere hos MoveMentors har en socialfaglig og/eller psykologfaglig baggrund med mangeårig erfaring fra såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Vi har gennem årene fået indgående kendskab til arbejdsgangene på jobcentre og det daglige tværfaglige samarbejde. Hertil omfattende kendskab til erhvervslivet og vi holder os altid opdateret ift lovgivningen på området. Vi er derfor i særdeleshed rustet til opgaven.