Hvad kan vi

Et forløb hos MoveMentors vil altid være med det sigte at sikre at du står stærkere ved endt forløb. Vi har meget fokus på at tilpasse tilbuddene til den konkrete sag og tilbyder derfor en lang række indsatser som middel til at at nå det overordnede mål.

Tilbuddene er bl.a.:

logo1Etablering af lønnede timer og/eller praktikforløb

logo1Coaching/motiverende samtaler

logo1Psykologsamtaler

logo1tværfagligt samarbejde

logo1Faglig sparring til arbejdsgiver mhp. at udruste arbejdspladsen til deres nye medarbejder samt fastholdelse af denne.

logo1Træning/sundhedsvejledning

Tilbuddene kan kombineres præcist så de passer til borgeren og målet for dennes forløb hos MoveMentors og vores force i denne sammenhæng er, at vi lynhurtigt kan skifte mellem indsatserne, når der vurderes behov for det.