Hvad kan vi

Alle vores forløb er arbejdsmarkedsrettede og vi har meget fokus på at tilpasse tilbuddene til den enkelte borger, således at de altid er beskæftigelsesfremmende.

Tilbuddene er bl.a.:

logo1Coaching/motiverende samtaler

logo1Psykologsamtaler

logo1Psykoedukation i diverse diagnoser/tilstande

logo1Praktikforløb

logo1Ergoterapeutisk vejledning

logo1Mindfulness og Yoga

logo1Træning/sundhedsvejledning

 

Tilbuddene kan kombineres præcist så de passer til borgeren og målet for dennes forløb hos Movementors og vores force i denne sammenhæng er, at vi lynhurtigt kan skifte mellem indsatserne, når der vurderes behov for det.