Formål

Arbejdsmarkedet er et dynamisk miljø, hvori mange ledige borgere med psykiske vanskeligheder, har svært ved at finde fodfæste. Hos MoveMentors mener vi det er vigtigt, at det danske arbejdsmarked har plads til borgere med psykiske lidelser. Borgeren i den kommunale beskæftigelsesindsats bør opleve en rådgivning, hjælp og støtte, der tager udgangspunkt i en kvalificeret udredning af den enkeltes kognitive vanskeligheder og udfordringer. Derfor tilbyder vi hos MoveMentors bl.a. udredning og intervention, hjælp til henvisning mhp. udredning i psykiatri, psykologfaglige vurderinger samt samarbejde med borgerens læge og andre sundhedsfaglige instanser, for således at give borgeren en samlet oplevelse.

Vi anser viden som den grundsten borgeren kan udvikle sig fra. Derfor er psykoedukation et vigtigt element hos MoveMentors. Borgeren lærer gennem ene-samtaler eller via hold-undervisning, sin diagnose at kende og får vejledning i forhold til, hvordan man kan mestre arbejdslivet trods denne lidelse. Vi har god erfaring med et utal af diagnoser, herunder affektive lidelser, angsttilstande, stress, belastningsreaktioner, personlighedsforstyrrelser, funktionelle lidelser og smerteproblematikker.

Vi hjælper, gennem psykologfaglig indsats, borgeren til den rette og nødvendige støtte, så de derved i højere grad bliver beskæftigelsesparate. Indsatsen skræddersys den enkelte borger og kan således bestå af samtaleforløb, undervisning samt mindfullness, kropsterapi mv. Endvidere har MoveMentors’ ansatte et tæt samarbejde, der gør det muligt at lave en helhedsorienteret indsats for borgeren, hvor den psykiske udvikling sker parallelt med en sundhedsmæssig og social indsats. Dette muliggør også en parallelindsats, hvorved den optimale støtte kan gives til borgeren parallelt med lønnede timer eller praktikforløbet. Her er der mulighed for støttende samtaler, hvor helt, under praktikken/ansættelsen, aktuelle problemstillinger kan drøftes og bearbejdes. Da mange problematikker kan undertrykkes er det ofte i praksis de vil vise sig. Parallelindsatsen muliggør altså, at borgeren kan arbejde med, hvordan de aktuelle problemstillinger påvirker arbejdsindsatsen og omvendt også påvirkes af denne.

Et psykologfagligt forløb hos MoveMentors har fokus på bl.a. øget viden, forståelse, mestring og udvikling. Vi er ressourceorienterede, hvilket i praksis vil sige at vi arbejder for at bringe borgerens ressourcer frem til bevidstheden og at klargøre borgeren til at anvende disse.