Eksempel på forløb

Hos MoveMentors kan forløbene se meget forskellige ud fra borger til borger. For at give et indblik har vi nedenfor givet eksempler som kan være med til at give vise hvor varierende tilbuddet er.

Case 1:

En kvinde i 30’erne i Jobafklaringsforløb henvises med svær social angst og depression. Målet med hendes forløb er hjælp og støtte til at arbejde med sin angst, således at hun igen kan tilknyttes arbejdsmarkedet.
De første måneder i forløbet blev der arbejdet intensivt med angsten via psykolog hver 14. dag og samtaler med coach ugentligt. Senere i takt med at borgeren har fået det bedre, er træning i fitness center blevet koblet på, samt deltagelse i forskellige sociale sammenhænge hos MoveMentors. Borgeren har gradvist udviklet sine sociale kompetencer og kan nu, foruden træning på egen hånd, deltage i Angsthold v/ psykolog, samt har bedt om at starte i en praktik, da hun føler sig klar til at udfordre sin angst ultimativt og komme videre med sit liv.

 

Case 2:
Kvinde sidst i 30’erne henvises med depression, med det formål at støtte hende således at hun kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hun starter fra dag et med et intensivt træningsprogram hver dag sideløbende med coaching mhp at flytte fokus til hendes muligheder og mål. Efter et intensivt forløb på 12 uger, raskmelder borgeren sig til A-kassen og klar til igen at finde et job.

 

Case 3:
59-årig kvinde i ressourceforløb henvises med det formål at få støtte og hjælp til genoptræning af knæ, ryg og skuldre. Borgeren er blevet opereret i knæet og tåler ikke smertestillende medicin. Hun starter op med nænsomt træningsprogram og støttende coachingsamtaler, men må efter tre måneder opgive træningen pga voldsomme smerter og manglende evne til at transportere sig til  træningscenter. Herefter opleves dødsfald i den nærmeste familie, hvorfor indsatsen i en periode ændres til sorgbearbejdelse v/ psykolog sideløbende med støttende samtaler med coach. Forløbet afsluttes med to praktikforløb mhp at afklare kvindens arbejdsevne. Begge praktikker dokumentere en ubetydelig arbejdsevne, hvorfor kvinden til sidst får tilkendt en førtidspension.